تماس با ما

آدرس دفتر و کارخانه

مازندران. آمل. کیلومتر 5 جاده قدیم آمل به بابل. شهرک صنعتی بابکان. پلاک 119. شرکت ماشین سازی آمل برش

تلفن تماس

01143113884-8

موقعیت ماشین سازی آمل برش و فروشگاه مولن روی نقشه