سیکلهای دستگاه تراش CNC

سیکلهای مورد استفاده در دستگاه تراش CNC با کنترل زیمنس

سیکل طول تراشی و پیشانی تراشی و یا به اصطلاح (سیکل کانتور تراشی یا مرکب کاری)

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید.