مشتری گرامی ضمن تشکر از خرید شما لازم میدانیم قبل از نصب چند نکته را باهم مرور کنیم

1- قبل از نصب فرم پیش نیاز دستگاه خود را دانلود و تمامی موارد را عینا آماده نمایید و بعد از آماده سازی با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید

2- چک لیست نصب مربوط به دستگاه را حتما دانلود بفرمایید تا عینا براساس همان استاندارد از کارشناس دستگاه را تحویل بگیرید

ماشین های دورکن

ماشین های پنل بر

ماشین های مولدر